777 029 184 | [email protected]

Optimalizace pro vyhledávače

Webové stránky musí být vidět! Proto je nesmírně důležité, aby byli stránky atraktivní jak pro uživatele tak i pro vyhledávače. A čím větší atraktivnost (z pohledu vyhledavače se užívá pojem: autorita) tím lepších výsledků (pozic) dosahuje ve vyhledávačích.

Této problematice se v odborné terminologii říká Search Engine Optimization zkráceně pak SEO.

Prvním předpokladem je mít Validní a dobře čitelný sémantický web.

Správnou sématiku zajištují významové značky, především to jsou title, description, H1
.