777 029 184 | [email protected]

Geolokace

Technika měření

Geolokace umožňuje lokalizovat zařízení na základě vzdálenosti od Wifi vysílačů ústředen. Jak ze způsobu měření vyplývá, je nutné, aby zařízení mělo aktivní wifi přijimač a v dosahu musí byt zaměřena Wifi síť. Čím větší pokrytí lokality, tím je určení polohy přesnější.

Ukázka:

<script type="text/javascript">
var watchID;
var geoLoc;

// callback funkce pro zpracování polohy
function showLocation(position) {
	var latitude = position.coords.latitude;
	var longitude = position.coords.longitude;
	alert("Zeměpisná šířka: " + latitude + "\nZeměpisná délka: " + longitude);
}

// funkce je volána po kliknutí na tlačítko a zajišťuje volání aktualizace polohy
function getLocationUpdate() {
	if (navigator.geolocation) {
	 geoLoc = navigator.geolocation;
	 watchID = geoLoc.watchPosition(showLocation);
	}else{
	 alert("Sorry, browser does not support geolocation!");
	}
}
</script>

// formulář s tlačítkem pro aktualizaci polohy
<form>
 <input type="button" onclick="getLocationUpdate();" value="Watch Update">
</form>
ukázka
Příklad lokalizace pomocí prohlížeče // // formulář s tlačítkem pro aktualizaci polohy více