777 029 184 | [email protected]

Jak vypočítat základ daně z ceny s daní

Řešíte problém jak správně částku s DPH rozložit na základ a daň? Žádný problém. Důležité je znát sazbu DPH.

Pokud potřebujete z celkové částky s daní získat částku bez daně, použijte tento univerzální vzorec, kde proměná je sazba daně. Výsledkem je koeficinet, kterým stačí vynásobit celkovou částku a tak dostanete základ daně.

PHP funkce pro výpočet koeficientu daně

Vzoreček Koeficientu pro výpočet základu DPH

<?php
function koeficientDane(sazbaDph){
return 1 - sazbaDph / (100 + sazbaDph);
}
?>

Příklady vypočtených koeficientů sazeb 21% a 15%

SazbaVýpočet koeficientuKoeficient
21% 1 - 21 / (100 + 21) 0.8264
15% 1 - 15 / (100 + 15) 0.8695

PHP funkce pro výpočet základu daně

<?php
function zakladDane(celkovaCastka, sazbaDph){
   return celkovaCastka * (1 - sazbaDph / (100 + sazbaDph));
}
?>